Fysiotherapie

Uw lichaam verdient de beste behandeling. De fysiotherapeut, specialist in beweging, ondersteunt u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut:

  • zorgt voor een optimaal herstel van uw (rug)klachten, (sport)blessures, gewricht- en/of spierklachten
  • biedt behandel- en beweegprogramma’s bij chronische aandoeningen zoals reuma, CVA, Parkinson, COPD e.d
  • adviseert bij beginnende klachten
  • begeleidt bij een verantwoord actief leven
Hoe werkt de fysiotherapie?

Fysiotherapie begint met een uitgebreid onderzoek om de bestaande situatie in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten wordt samen met u de mogelijke behandeling uitgestippeld. Elke fysiotherapeutische behandeling is maatwerk want geen klacht is gelijk en ieder lichaam reageert anders.

Wat is het doel van fysiotherapie?

Door gerichte behandeling en begeleiding wordt u zich ervan bewust wat goed is voor uw herstel, maar ook wat klachten kan verergeren. Zo weet u exact hoe u herhaling of toename van uw klachten kunt voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u geen of – in chronische gevallen – zo weinig mogelijk fysiotherapie nodig heeft.

Wat wordt van mij verwacht?

Er wordt ook wat van u gevraagd. Fysiotherapie werkt optimaal als u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen, advies op te volgen en gewoon uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut is de basis voor uw herstel.

Kom ik in aanmerking voor fysiotherapie?

Fysiotherapie is voor iedereen die klachten heeft vanwege houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen de fysiotherapie bestaan meerdere specialisaties. Erkende specialisaties zijn:

  • Manuele therapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Sportfysiotherapie
  • Fysiotherapie voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut)
  • Bekkenfysiotherapie
Geen verwijzing nodig!

U kunt direct naar de fysiotherapeut, u heeft geen verwijzing nodig. U mag uiteraard altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. En dat biedt een belangrijk voordeel: u werkt ‘direct’ aan uw herstel. Overigens zal de fysiotherapeut uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Fysiotherapie en uw verzekering

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed. Het is mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polis van uw zorgverzekeraars is opgenomen. Kijk voor meer polisinformatie ook op www.kiesbeter.nl

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven. Mocht u een klacht hebben weet dan dat de fysiotherapeut een klachtenprocedure hanteert.