Dry Needling / Triggerpoint

Wat is Myofasciale pijn?

Myofasciale pijn is een algemene medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en
de spiervliezen (‘fascia’ genaamd). Het begrip ‘myofasciale pijn’ verwijst naar klachten van het
bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit
van de klachten kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een
ondraaglijke pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren. Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door
myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats
bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied
heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Een speciaal geschoolde therapeut herkent de pijnklachten
van de patiënt en kan het betreffende triggerpoint opsporen. Druk op het triggerpoint geeft vaak de voor de
patiënt herkenbare uitstralende pijn.

Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn kleine, voelbare verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een
triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken. Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en
verkrampt in elkaar zitten (‘contractieknopen’). Aanvoer van voedingsstoffen wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen
kunnen niet gemakkelijk worden afgevoerd. De bundel van spiervezels waarin het triggerpoint zich bevindt, wordt
samengetrokken en is voelbaar als een strakke band in de spier. De spier raakt verkort en slechter doorbloed.
In deze toestand zal gebruik van de spier leiden tot uitputting en pijn: hij raakt verzwakt. Andere spieren zullen
de taak van verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ze overbelast en zullen ook triggerpoints gaan ontwikkelen.

Verschijnselen die door triggerpoints veroorzaakt kunnen worden zijn:

 

• myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier; ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden;
• verandering in spierfunctie zoals spierverkortingen (dit veroorzaakt bewegingsbeperkingen en stijfheid in de gewrichten) en krachtsafname;
• vegetatieve symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen;
• coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

 

Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is chronische overbelasting van de
spier, bijvoorbeeld door een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes. Ook acute overbelasting, zoals
een verkeerde beweging of een ongeval kan triggerpoints veroorzaken.

Andere oorzaken kunnen liggen in:
• houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose;
• een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur;
• te hard of verkeerd trainen;
• tekorten in bepaalde voedingsstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer,magnesium, vitamine D, B1 en B12;
• verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen.

Soms is het voor de patiënt duidelijk wat de oorzaak van de klacht is, maar vaak weet iemand het niet precies: de klachten zijn geleidelijk ontstaan en toegenomen. Meestal ontstaan klachten door meerdere factoren tezamen, bijvoorbeeld: een combinatie van overbelasting van de betreffende spier en daarbij ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, niet goed kunnenslapen, slechte voeding, moeite met ontspannen etcetera.

Behandeling middels Dry Needling

Als de pijnklachten in kaart zijn gebracht, gaat de therapeut op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints. De triggerpoints bevinden zich in een verharde streng in de spier en voelen bij palpatie aan als een plaatselijke verdikking. Druk op het triggerpoint kan zeer pijnlijk zijn en wekt vaak de voor de patiënt herkenbare klachten op. De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints. Dit kan onder andere door middel van Dry Needling. Dit is een behandeltechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van dunne (acupunctuur) naaldjes. De triggerpoints in de spieren worden aangeprikt en de patiënt voelt een pijnlijk schokje door de spier en de spier zal kort samentrekken. Het effect hiervan is dat er een directe ontspanning volgt in de spier. Er wordt geen vloeistof in de spier geïnjecteerd. Na de behandeling wordt de spier opgerekt en dit kan thuis worden gecontinueerd.

Dry Needling is geen acupunctuur!

Samen met de patiënt wordt gekeken door welke factoren in het dagelijks leven de triggerpoints in stand gehouden worden. Klachten onderhoudende factoren kunnen zijn:
• mechanische stress: slechte werkhouding of werkmethoden, eenzijdige belasting maar ook bijvoorbeeld knellende kleding;
• voeding: bijvoorbeeld vitamine tekort, te hoog alcoholgebruik, roken, slecht eten;
• bepaalde interne aandoeningen: suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen etc;
• psychologische factoren: stress, angst, depressie, niet reële gedachten over de klachten;
• chronische infecties